Lad samtalen fortsætte

Under bibelcampingsæsonen kom bibler og kaffekrus i brug. Der er stadig rig mulighed for at mødes og snakke sammen.

Om sommeren er vejret et almindeligt samtaleemne. Det har det også været i år, hvor en regnfuld juli måned har sat sit præg på mange begivenheder.

Det gælder også arrangementer i Indre Mission. I dette impuls omtales vejret flere steder. Men selvom regnvejret nok var et samtaleemne, så havde deltagerne meget andet at snakke om. På Skovgårde Bibelcamping oplevede man en stor tilstrømning af børnefamilier. Temaet var Gaveregn, og bibeltimerne gav stof til samtaler. Både bibler og kaffekrus kom i brug, og i reportagen kan man læse om glæden ved at mødes og samtale, også om vigtigere emner end vejret.

Færøsk kirkeliv

I dette nummers temasider om færøsk kirkeliv kan man læse om, hvordan det gik til, da Indre Mission kom til Færøerne og senere blev til Heimamissionen, som blev selvstændig i 1990. Missionsarbejdet mødte modstand, men det bar også frugt. Læs for eksempel om, hvad der skete, da en mand hørte en missionær prædike gennem en ventilationskanal.

Men hvordan er situationen for missionsarbejdet på Færøerne lige nu? Det giver temasiderne også et indblik i. Maria og Jógvan Garðsá fra Tórshavn fortæller om muligheder og udfordringer i missionsarbejdet.

Mange samtaleemner

»Folk kunne godt lide den uformelle måde at være sammen på, og det gjorde, at de blev hængende længe for at snakke med hinanden. « Det fortæller missionær Heri Elttør i en nyhed fra bibelcampingen i Haderup.

Selv om bibelcampingsæsonen nu er slut, kan samtalerne fortsætte i familier og kristne fællesskaber. Vigtige samtaleemner er der nok af. I IM-lederen skriver Hans-Ole Bækgaard om ja til aktiv livshjælp og nej til aktiv dødshjælp. Man kan også finde samtalestof i prædikenen, der handler om, at nåden er for syndere. Eller man kan samtale om, hvad beretningen om Jakob fra Første Mosebog kan lære os. I dette impuls kan man læse det første af fem bibelstudier om Jakob.

Når vejret skifter til blæsevejr, har det den fordel, at man lettere kan se et flag blafre. »Kristus er opstået, og hver eneste søndag er det det, vi markerer, når flaget blafrer fra flagstangen udenfor kirken,« skriver Bo Knudsen i sit Pulsslag.

Velkommen til impuls nr. 16! Når impuls nr. 17 udkommer, er bladet igen på 48 sider.

Læs impuls nr. 16


Seneste forord
Annoncer