Helligånden har taget over

Grunden er lagt, og nu skal der bygges. Vi lever i kirkens og missionens tid, hvor pinsen er nutid.

I påsken lagde Gud fundamentet for vores frelse, og vi var – ligesom disciplene – i bedste fald blot undrende tilskuere til, hvordan Jesus ofrede sig og sonede vores skyld. Påsken var helt og holdent Guds arbejde.

Vi har netop fejret Jesus’ himmelfart, og nu nærmer vi os pinsen, hvor det gik op for disciplene, hvad påsken faktisk betød, og hvordan det involverede dem og deres fremtid. Nu tager Helligånden over, og nu er du og jeg ikke længere blot tilskuere, men vigtige medarbejdere i Guds plan. Grunden er lagt, og nu skal der bygges. Vi lever i kirkens og missionens tid, hvor pinsen er nutid.

Vigtige inspirationskilder

To vigtige redskaber i efter-påskens byggearbejde er troens fællesskab med hinanden og undersøgelsen af Guds ord – bibellæsningen. To steder, hvor Helligånden særligt udruster og opmuntrer os som medarbejdere i Guds mission. Men også to steder, hvor vi ikke altid har så nemt ved at være.

Det kristne fællesskab er udfordret af travlhed og højt tempo i dagligdagen. Ikke mindst i børnefamilierne. Derfor kræver det ofte kreativ nytænkning at samle det kristne fællesskab på tværs af generationer og livssituationer. I Aulum er det lykkedes at skabe en ny ramme, som alle aldre kan finde sig hjemme i, og som også åbner missionshuset for dem, som ofte har svært ved at komme. Noget lignende lykkes også andre steder i landet.

Også omkring den personlige bibellæsning arbejdes der med tilbud og koncepter, som gør det lettere at suge til sig af Guds ord. Det tager tid, og det skal prioriteres, hvis der også skal være tid til at reflektere over det, man læser. Det forklarer Hakon Christensen, som opfordrer stærkt til at sætte bibellæsningen i system.

Hold mund i Jesus’ navn

Vi har brug for Helligånden til at oversætte og forklare Guds vilje for os. Han taler til os på forskellige måder, fordi vi lytter og forstår forskelligt. Derfor bruger Bibelen også mange forskellige billeder om Helligånden. Og Sprint Aagaard Korsholm kalder ham en wingman.

For Lars Kristensen handler Helligåndens hjælp også om at holde mund i Jesus’ navn. Om at vi ikke løber foran i misforstået iver og tager ordet ud af munden på Helligånden. Men oftest handler det om at tage sig tid og ro til at lytte til Helligånden og til at stole mere på Gud end på sig selv.

God søndag i Helligåndens værksted.

Læs impuls nr. 10


Seneste forord
Annoncer