Klokkerne fortæller at Jesus lytter

Bønnen er en af de talenter, som Gud har betroet sine tjenere. I 2024 skal vi blive bedre til at forvalte den del af Guds mission.

Når vi hører kirkeklokkerne om morgenen og om aftenen, så er det en opfordring til bøn. Sådan er det forordnet i Danske Lov af 1683, og det står stadig i Kirkeministeriets vejledning om klokkeringning. Det har afskaffelsen af bededag ikke ændret på.

2024 er da også et år, vi indleder med bøn. Prædiketeksten nytårsdag handlede om fadervor. Evangelisk Alliance har netop afholdt sin årlige bedeuge. Og Indre Mission kalder 2024 for bønnens år, som derfor også er temaet i denne årets første udgave af impuls.

Flytter ikke Gud

Bøn er grundlæggende udtryk for hjælpeløshed, ikke som opgivenhed eller pessimisme, men som en erkendelse af, at vi ikke kan klare os selv. Og det har vi brug for at blive mindet om igen og igen.

For Erik Holmgaard handler det om tillid til Gud. Bønnen skal ikke flytte Gud, men derimod mig selv. Bønnen er for min skyld, den skal forbinde mig med Gud og lære mig afhængigheden af ham.

Kaldet til at bede

Men bøn er også en opgave, som sigter på mine medmennesker. Dette er, hvad Maria Legarth og Mathilde Stæhr har fokus på.

Bøn er en vigtig del af missionens arbejde. Vi er både kaldet til at prædike, til at gøre gode gerninger og til at bede. Bøn er i sig selv mission, forklarer Mathilde Stæhr og Maria Legarth: Bøn, mission og vækkelse hænger sammen, og det er det, bønnens år vil lære os.

Hjemmesiden og hashtagget for bønnens år hedder #jesuslytter. Fordi Jesus griber ind, når vi beder. Ole Erik Larsen understreger, at vi ikke nødvendigvis får alt, hvad vi beder om, men vi får altid, når vi beder om noget.

Sætter Gud i centrum

Når vi beder, så sætter vi Gud i centrum. Det er også det, Jes Nedergaard Espersens trosrejse har lært ham: Troen er ikke længere baseret på, hvad jeg føler, men er derimod en tillid til Guds løfter. I dag er han præst og er optaget af at gøre dørtærsklen ind til kirken så lav som mulig.

Når Jóannis Fonsdal skal forklare Jesus’ lignelse om de tildelte talenter, så peger han på to faktorer, som viser os, hvilke talenter vi har fået: mine hjertesager og mine evner. Bønnen kan være en af disse talenter. Det illustrerer Katrine Thomsen fint ved at fortælle om sin mor og sin mormor, som lærte hende bønnens betydning. Det vidnesbyrd rækker hun nu videre til børnene i hendes juniorklub.

Velkommen til bønnens år.

Læs impuls nr. 1


Seneste forord
Annoncer