Gud er Gud

Hvis Gud ikke er uforanderlig, evig og almægtig, så skylder jeg ham ikke noget, og så behøver jeg heller ikke tage hans kald alvorligt.

Gud er Gud, om alle land lå øde, Gud er Gud, om alle mand var døde. Sådan synger vi i en af vores populære salmer.

Det er dog et udsagn, som i dag bliver modsagt af mange toneangivende teologer, som ikke mener, at det er vigtigt, om Gud faktisk eksisterer som en uforanderlig virkelighed. Vi får derimod at vide, at Gud er en fortælling, som vi mennesker former og forandrer. Med andre ord, så eksisterer Gud ikke uden mennesket. Men de tager lykkeligvis helt fejl, siger Henrik Højlund, som fremhæver, at sandheden om Gud kommer fra Gud selv. Gud er Gud uafhængigt af alle os omskiftelige, svajende vejrhaner.

Gud kalder

Det vil heller ikke give meget mening at tale om Guds kald og vilje, hvis han blot er en projektion af mine egne religiøse fornemmelser. Men Gud er faktisk en, som kalder, og Robert Svendsen fremhæver, at hans vigtigste kald er, at vi skal være hans børn lige her, hvor vi er. Hvis Gud ikke er uforanderlig, evig og almægtig, så skylder jeg ham ikke noget og behøver ikke tage hans kald alvorligt.

Et karikeret billede af Gud

Nogle har talt om, at de nye AI-assistenter som f.eks. ChatGPT er en trussel mod Gud, fordi de ved alt. Men som Michael Agerbo Mørch understreger, så bygger den bekymring på et helt karikeret billede af, hvem Gud er. Han er ikke blot et alvidende orakel, men en kærlig, almægtig og retfærdig Gud, hvis væsen og egenskaber aldrig vil kunne skabes kunstigt. AI-teknologien bygger netop på menneskeskabt viden og erfaring, som aldrig bliver til guddommelig visdom og forsyn.

Fadervor sætter os på plads

Hvis vi i kort form vil have et indblik i Guds væsen, så er fadervor et godt sted at begynde. I fadervor er vi inde og røre ved Guds hjerte. Netop den bøn knytter på den fineste måde Guds vilje sammen med vores behov og lærer os at holde fokus på, hvem Gud er. Hans hellighed, hans magt og hans tilgivende kærlighed.

Jens Ole Christensen mener, at fadervor er kraftigt undervurderet – måske særligt i vækkelsesmiljøer, som lægger stor vægt på den frie og personlige bøn. Men fadervor er netop en bedeskabelon, som hjælper os, så vores bønner ikke tipper over i egoistiske behov. Fadervor sætter os mennesker på plads i forhold til Gud og holder os fast på, hvem Gud er.

Det samme sker i Marias lovsang, som Peder Skovbo Jørgensen prædiker over: Den mægtige Gud har gjort store ting imod mig. Helligt er hans navn!

Læs impuls nr. 5 / 2024


Seneste forord
Annoncer